67218 - Η μαγειρική

Ν. Λυγερός

Η μαγειρική
που σέβεται
την ανθρωπιά
είναι συμφωνία
χρωμάτων
και γεύσεων
γιατί μοιράζεται
με όλους όσους
αγαπούν αληθώς
την Ανθρωπότητα.