67219 - Δημιουργεί

Ν. Λυγερός

Δημιουργεί
διαστολή χρόνου
το γεύμα
που προσέχει
τους ανθρώπους
γιατί τους δίνει
την ευκαιρία
να μοιραστούν
ένα κομμάτι
ζωής.