67220 - Μετά την πανδημία

Ν. Λυγερός

Μετά την πανδημία
συνειδητοποιούμε
πόσο σημαντικά
είναι για τη ζωή μας
τα εστιατόρια
όπου μοιραστήκαμε
μαζί
την ουσία
της γεύσης
που ενίσχυσε
την ανθρωπιά μας.