67224 - Το λίπος

Ν. Λυγερός

Το λίπος
αποθηκεύει
τη γεύση
και προσφέρει
ποιότητα
γι’ αυτό μάθε
να το διαχειρίζεσαι
για να ζήσεις
την απόλαυση
υγιεινά.