67225 - Το βούτυρο Κέρκυρας

Ν. Λυγερός

Το βούτυρο Κέρκυρας
δεν είναι
μόνο μία παλιά
ανάμνηση
αφού ο τύπος
παραμένει
και μπορείς
να τον γευτείς
αν προσέχεις
την ποιότητα.