67229 - Τα μπαχαρικά

Ν. Λυγερός

Τα μπαχαρικά
είναι πλούτος
γεύσης
της Ανθρωπότητας
και πρέπει
να μάθεις
να τα αξιοποιείς
σαν μπογιές
στην παλέτα
του ζωγράφου
της γεύσης.