67233 - Το κρασί

Ν. Λυγερός

Το κρασί
είναι προϊόν
της ανθρώπινης
φύσης
και της φύσης
της ανθρωπιάς
και γι’ αυτό
τον λόγο
επιλέχτηκε
να αποτελεί
σύμβολο
πίστης.