67234 - Ο άνθρωπος

Ν. Λυγερός

Ο άνθρωπος
ανά μονάδα είναι
θησαυροφυλάκιο
διατροφής
και με αυτήν
την έννοια
αντιπροσωπεύει
το είναι του
και την εξέλιξη
της μαγειρικής
παράδοσης.