67236 - Το ελαιόλαδο

Ν. Λυγερός

Το ελαιόλαδο
είναι η ουσία
της ελιάς
μέσω της δράσης
του ανθρώπου
γι’ αυτό
είναι πράξη
που υποστηρίζει
το ιερό
της πίστης.