67241 - Ο άνηθος

Ν. Λυγερός

Ο άνηθος
είναι εκ φύσης
αλτρουιστικός
γιατί πάντα
συνοδεύει
άλλα υλικά
για ν’ αναδείξει
με την λεπτότητά του
την όμορφη
γεύση τους.