67248 - Όλη η παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Όλη η παρτιτούρα
βασιζόταν
αποκλειστικά
σε legati
για ν’ αντέξει
το πάθος
των χορδών
όταν άγγιξαν
την ιστορία
της απελευθέρωσης
των ψυχών.