67256 - Χάρη

Ν. Λυγερός

Χάρη
στις άπειρες
αντοχές
ξεπερνάς
τα εμπόδια
της καθυστέρησης
της ελαφρότητας
με τη βαθύτητα
της βαρύτητας
που αναζητά
το υπερβατικό.