67261 - Με το μελάνι

Ν. Λυγερός

Με το μελάνι
της ουσίας
γράψαμε
την ιστορία
ενός έθνους
που δεν ξέρει
να γονατίζει
μπροστά
στη βαρβαρότητα
του συστήματος.