67268 - Αρχικά

Ν. Λυγερός

Αρχικά
δεν κατάλαβε
ότι έβλεπε
το πρώτο στάδιο
της ίδιας
διαδικασίας
και νόμιζε
ότι ήταν
μια τυχαία
επιλογή
αλλά δεν ήταν.