67269 - Η δεύτερη

Ν. Λυγερός

Η δεύτερη
εικόνα
ήταν πιο επεξηγηματική
αφού έδινε
μία ένδειξη
που φώτιζε
με το μέγεθός της
το σκοτεινό
μέρος
του μυστικού
γραφείου.