67273 - Η παρουσία

Ν. Λυγερός

Η παρουσία
άλλαξε
το ύφος
γιατί
έφερε
φως
στο αίνιγμα
που λειτουργούσε
αποκαλυπτικά
για την ελευθερία
της ουσίας.