67274 - Η αποκάλυψη

Ν. Λυγερός

Η αποκάλυψη
έγινε σταδιακά
μέχρι το ορόσημο
όπου η εικόνα
ήταν πια
εντελώς φωτεινή
αφού είχε
ξεπεράσει
και το τελευταίο
εμπόδιο
για να ζήσει
εντός του Χρόνου
χωρίς περιορισμό.