67275 - Θέμα χρόνου

Ν. Λυγερός

Θέμα χρόνου
έγινε
το κεφάλαιο
που άγγιξε
ήδη την ουσία
αφού
τα αστέρια
περίμεναν
υπομονετικά
να νυχτώσει
για να φανούν
ολόσωμα.