67276 - Η φωνή

Ν. Λυγερός

Η φωνή
ενώθηκε
με το φως
για να υπάρξει
συντονισμός
για την επιλογή
του ανοίγματος
και της διαδικασίας
απελευθέρωσης
του έργου.