67278 - Η οπτική

Ν. Λυγερός

Η οπτική
είναι καθοριστική
για την εκτίμηση
των διαστάσεων
όταν αυτές
είναι έγκλειστες
στο σύμπαν
γιατί δημιουργεί
την αίσθηση
της ανακάλυψης
που γεμίζει
χαρά.