67279 - Κάτω από το λευκό

Ν. Λυγερός

Κάτω από το λευκό
είδες και το μαύρο
που κρατούσε
καλά
τη θέση
της άμυνας
πριν ανακαλύψεις
τη φάση
της αναδίπλωσης
μέσω
της υπερκίνησης.