67282 - Δίχως παραγγελία

Ν. Λυγερός

Δίχως παραγγελία
έρχεται
το ποθούμενο
γιατί υπάρχει
ανάγκη
έτσι βλέπεις
αυτό που δεν περίμενες
χωρίς να το ζητήσεις
και η αποκάλυψη
γίνεται
ακόμα
βαθύτερη.