67283 - Η αγάπη του οργάνου

Ν. Λυγερός

Η αγάπη του οργάνου
φαίνεται πάντα
στις λεπτομέρειες
σαν να είναι
δέντρο
που προσέχει
τον κορμό
κι όχι μόνο
τα φύλλα
και τις ρίζες.