67284 - Το πέρασμα

Ν. Λυγερός

Το πέρασμα
πάνω στον κορμό
ενεργοποιεί
την αγάπη
του δέντρου
που ετοιμάζεται
να σ’ αγκαλιάσει
με όλη του
την αιωνόβια
δύναμή του.