67285 - Το καβαλέτο

Ν. Λυγερός

Το καβαλέτο
είναι πολύτιμο
για το τσέλο
επειδή αποτελεί
σημείο αναφοράς
για το δοξάρι
που αναζητά
τη λύση
την ώρα
που τα δάκτυλα
αναζητούν
την άρθρωση.