67286 - Η παρεστιγμένη νότα

Ν. Λυγερός

Η παρεστιγμένη νότα
επιτρέπει
τον τριπλασιασμό
της επόμενης
για να ενσωματωθεί
ένας διπλός ρυθμός
εκεί που δεν το περιμένεις
και να ζήσει
μια απρόσμενη
αρμονία
πάνω
στο δοξάρι σου.