67287 - Πρέπει να σκεφτείς

Ν. Λυγερός

Πρέπει να σκεφτείς
από πριν
την άσκηση
που είναι τεχνική
γιατί πριν
το χέρι
το πρέπον
είναι να ξέρει
ο εγκέφαλος
το μέλλον
πριν το παρόν.