67288 - Το δοξάρι

Ν. Λυγερός

Το δοξάρι
που ψάχνει
σε βάθος
τις νότες
αλλάζει
θεμελιακά
τον ήχο
που ζει
ελεύθερος
λόγω
βαθύτητας.