67309 - Το λουκάνικο

Ν. Λυγερός

Το λουκάνικο
της Τουλούζης
δεν είναι μόνο
όργανο
σε συνταγή
αλλά στοιχείο
ανθρώπινο
που αλλάζει
τον τρόπο
δοκιμής
της ουσίας
του γεύματος.