67439 - Ο παλμός ΙII. Η πλατεία του κόσμου – I. ΛΥΓΕΡΕΙΟ LXXIX. Covid Free. (Dessin)

Ν. Λυγερός