67441 - Ο παλμός ΙII. Η πλατεία του κόσμου – III. ΛΥΓΕΡΕΙΟ LXXIX. Covid Free. (Dessin)

Ν. Λυγερός