67511 - 80 φορές

Ν. Λυγερός

80 φορές
συμμετείχες
σε Λυγερεία
ενώ αρχικά
δεν ήξερες
την έννοια
γιατί ποτέ
δεν είχες δει
το παλιό
καφενείο
στον Βόλο.