67846 - Εσωτερική περικύκλωση. (Dessin)

Ν. Λυγερός