6835 - Το αναρχικό βλέμμα του Einstein

Ν. Λυγερός

Όλοι όσοι κοίταζαν τα φαινόμενα

και δεν είχαν το αναρχικό βλέμμα του Einstein

δεν μπόρεσαν να δουν τη σχετικότητα

λόγω του δόγματος του κανονικού.

Μόνο εκείνος δεν έδωσε σημασία

στην εκπαίδευση της μάζας

κι ασχολήθηκε με την ενέργεια

για να δει επιτέλους το φως.

Κι όταν όλοι κοίταζαν τη λύση

για πρώτη φορά αναγνώρισε τα προβλήματα

και κατόρθωσε ν’ ανακαλύψει

τη σύνθεση μέσω της μουσικής της σιωπής.