68522 - Σε κάθε ξενοδοχείο

Ν. Λυγερός

Σε κάθε ξενοδοχείο
που άρχιζε
μια αποστολή
έχεις
γεμίσει
μνήμες
που είναι
πιο μεγάλες
από κάθε ζωή
που θα ζούσες
αλλιώς.