68523 - Βάλαμε σταυρό

Ν. Λυγερός

Βάλαμε σταυρό
στις εκκλησίες
που η βαρβαρότητα
είχε μετατρέψει
σε τζαμιά
γιατί ήταν
ένας τρόπος
να αναθεμελιώσουμε
την αλήθεια
που ήθελαν
να ξεχάσουν
όλοι.