68524 - Δεν πάτησες

Ν. Λυγερός

Δεν πάτησες
τη γη
για να μπεις
στη θάλασσα
αφού δεν έπρεπε
να πληγωθεί
το σώμα
αλλά να χαρεί
το πνεύμα
την άνεση
του γαλάζιου
που σε κάλυψε.