68532 - Με το βλέμμα

Ν. Λυγερός

Με το βλέμμα
καρφωμένο
πάνω στο γλυκό
σαν να ήταν
ερωτική
πράξη
βλέπεις
διαφορετικά
τον κόσμο
της απόλαυσης
αφού νιώθεις
τη χαρά.