68541 - Με το κλειδί

Ν. Λυγερός

Με το κλειδί
του παραδείσου
στο στόμα
ο ιππότης
της πέτρας
αναζητούσε
τη θάλασσα
του πόθου
χάρη στο πάθος
του Χρόνου.