68547 - Με τα χρώματα

Ν. Λυγερός

Με τα χρώματα
του πίνακα
βλέπεις
το πάθος
και τον πόθο
που έγιναν
σύνθεση
για ν’ ακούσεις
όσα έγιναν
μέσα στη σιωπή
της νύχτας.