68548 - Στην άκρη

Ν. Λυγερός

Στην άκρη
του κρεβατιού
ήρθε ο πίνακας
με την υφή του
για να χαρεί
η αφή
που αναζητά
την ουσία
μετά το άρωμα
της φαντασίας.