68550 - Κάθε άρωμα

Ν. Λυγερός

Κάθε άρωμα
είχε
τη δική του
ιστορία
αλλά
όλες οι επαφές
είχαν
την ίδια πηγή,
το θρύλο
της νύχτας.