68555 - Θεμελιακή διαφορά

Ν. Λυγερός

Η θρησκεία
είναι ύπαρξη
που κοιτάζει
τη ζωή
ενώ η πίστη
είναι ζωή
που βλέπει
την ψυχή.
Αυτό να θυμάσαι
για το μέλλον.