68556 - Πρόσεξες;

Ν. Λυγερός

Πρόσεξες
ότι αυτό
που σκοτώνει
τη ζωή
είναι ο θάνατος
ενώ αυτό
που σκοτώνει
την ψυχή
είναι η λήθη;