68559 - Το ύφος

Ν. Λυγερός

Το ύφος
είναι διαφορετικό
στον Πόλεμο
και στην Ειρήνη
αλλά
το ήθος
είναι πάντα
χαμαιλεοντικό
γιατί η πάλη
είναι συνεχόμενη.