68561 - Η ειρήνη

Ν. Λυγερός

Η ειρήνη
προκαλεί
στασιμότητα
στους ανθρώπους
γιατί δεν ξέρουν πια
πώς να εξελιχθούν
αφού δεν βλέπουν
κίνητρα
για υπέρβαση
που οδηγεί
σε ανέλιξη.