68563 - Μια κρίση

Ν. Λυγερός

Μια κρίση
σε αναγκάζει
να δεις
διαφορετικά
τα πράγματα
και έτσι
ανακαλύπτεις
πράγματα
που θα είχαν
παραμείνει
αόρατα.