68564 - Ενώ θέλεις

Ν. Λυγερός

Ενώ θέλεις
να πεθάνει
η κατσίκα
του γείτονα,
ξεχνάς
ότι ο Χριστός
θα βοηθήσει
τη καθεμιά
ακόμα
και την πιο μικρή.