68565 - Ο Ιππότης

Ν. Λυγερός

Ο Ιππότης
τη θέλει
ελεύθερη
όχι μόνο
ζωτικά
αλλά
και ψυχικά
γιατί
σκέφτεται
πολυκυκλικά.