68567 - Δεν κάνει

Ν. Λυγερός

Δεν κάνει
επίδειξη
ο Ιππότης
αλλά
δείχνει
το μέλλον
και μέσω
των απαγορευμένων
σκέψεων
των επόμενων
πολιορκιών.